TCAS รอบ 2 โควตา
การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
สำหรับ : นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค และโครงการความสามารถพิเศษ
คะแนนที่ต้องใช้ยื่น : GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
1 ธันวาคม - 4 เมษายน => สมัคร คัดเลือก TCAS รอบ 2
3 - 6 พฤษภาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 2
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี