รหัสโรงเรียน :: 1125100008 รหัสเฉพาะของ ม.สุรนารี :: 81250201 ที่อยู่โรงเรียน :: เลขที่ 580 ม.17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ค้นหาตัวเองกัน >> แบบประเมินอาชีพ | ประเมินความถนัดตามบุคลิก ข้อมูลสาขาการเรียน >> สาขาคณะสายวิทย์ |สาขาคณะสายศิลป์
ศิษย์เก่า |ม.6รุ่น 9 เรียนที่ไหนกันบ้าง | ม.6รุ่น 10 เรียนที่ไหนกันบ้าง | ม.6รุ่น 11 เรียนที่ไหนกันบ้าง | ม.รุ่น 12 เรียนที่ไหนกันบ้าง

แฟ้มสะสมงาน >>
SAVEแฟ้มสะสมงาน  คิดเกรดเฉลีย >> SAVEโปรแกรมคิดเกรดExcel   รายละเอียดการสอบ >> TOEFL | IELTS
แบบประเมินอาชีพ | ประเมินความถนัด-ด้านอาชีพ | ข้อมูลรับนักศึกษา TCAS | คะแนน TCAS รอบ 4

 
ระบบ E-SCORE
ปฎิทินการรับสมัคร
ระบบ E-SCORE
ขอผลการทดสอบข้อสอบกลาง (7 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT)ตรวจคะแนน >> เข้าระบบ
ชำระค่าธรรมเนียม E-SCORE
ขอผลการสอบข้อสอบกลาง ฉบับทางการ ที่มีลายเซน ผอ.สทศ และมีตรา สทศ ประทับ เพื่อนำคะแนนไปแสดง ต่อมหาลัย ในการสมัครสอบ หรือ สัมภาษณ์  ไม่มีกำหนดเวลา ปริ้นได้ทุกวัน
ข้อสอบกลาง GAT PAT
ปฎิทินการรับสมัคร
ข้อสอบกลาง ระบบ GAT PAT
เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นให้มหาวิทยาพิจารณารับเข้าศึกษา

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ GAT PAT


สมัครสอบ >> ลงทะเบียบเพื่อขอรหัสเข้าระบบ
สมัครสอบ >> เข้าระบบ GAT PAT


ข้อสอบกลาง 9 วิชาสามัญ
ปฎิทินการรับสมัคร
ข้อสอบกลาง วิชาสามัญ
นำผลคะแนนไปยืนเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะระบบรับตรง

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ 9 วิชาสามัญ

สมัครสอบ >> เข้าระบบ 9 วิชาสามัญ
 
ระบบข้อสอบกลาง O-NET
ปฎิทินการรับสมัคร
ระบบข้อสอบกลาง O-NET
วัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นคะแนนคัดเลือกแอดมิสชัน

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ O-NET


สมัครสอบ / ตรวจคะแนน >>
เข้าระบบ O-NET

เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
ปฎิทินการรับสมัคร

เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
ระบบยืนยันสิทธิ์รับตรง และโควตา

อ่าน >>
รายละเอียดระบบเคลียริ่งเฮาส์

สมัครสอบ >> เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์

 

 
แอดมิชชั่น (Admission)
ปฎิทินการรับสมัคร

แอดมิชชั่น (Admission)
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษา ร่วมกันรับทุกมหาวิทยาลัย รัฐ +เอกชน

อ่าน >>
รายละเอียดระบบแอดมิสชัน

สมัครสอบ >> เข้าระบบสมัครแอดมิชชัน


 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี