MVK Education Guidance นวัตกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษา

650 จำนวนผู้เข้าชม  |  เอกสารเผยแพร่

MVK Education Guidance นวัตกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษา

การแนะแนวทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการตัดสิน ใจด้านการจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างมีเหตุผล เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ และมีความถนัด หรือวางแผนเลือกงานให้ตรงกับบุคลิกภาพลักษณะนิสัยของตนเอง ให้มีความเหมาะสมในงานอาชีพ  เปิดอ่าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com