MVK Education Guidance นวัตกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษา

2173 จำนวนผู้เข้าชม  | 

MVK Education Guidance นวัตกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษา

การแนะแนวทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการตัดสิน ใจด้านการจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างมีเหตุผล เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ และมีความถนัด หรือวางแผนเลือกงานให้ตรงกับบุคลิกภาพลักษณะนิสัยของตนเอง ให้มีความเหมาะสมในงานอาชีพ  เปิดอ่าน

Powered by MakeWebEasy.com