โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260      ส่งข้อความ/ข้อเสนอแนะ >> montri.moli@gmail.com
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
พฤ. 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย -
พฤ. 4 ธันวาคม - กิจกรรมสีฬานักเรียนปฐมวัย
ศ. 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
/ วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
วันหยุดราชการ / โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ
พ. 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ / โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ
ส. 13 ธันวาคม - เรียนชดเชย (เทศกาลคริสตมาส)
อัง. 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ -
อัง. 16-18 ธันวาคม - สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ศ. 19 ธันวาคม - งานวันวิชาการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ส. 20 ธันวาคม   เรียนชดเชย (เทศกาลคริสตมาส)
อัง. 23 ธันวาคม - งานฉลอง 20 ปี มารีวิทยากบินทร์บุรี
พ. 24 ธันวาคม - กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธันวาคม - 4 มกราคม หยุดเรียนเทศกาล คริสตมาส และปีใหม่ หยุดเรียนเทศกาล คริสตมาส และปีใหม่
     
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556