โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-281511 ,037-281260   โทรสาร 037-282454    E-Mail >> montri.moli@gmail.com
ข้อมูลสถานศึกษา
การบริหารงาน และบุคลากร
การศึกษา /กิจกรรม
เกียรติยศ /ผลงาน
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน บุคลากรฝ่ายบริหาร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ หัวหน้าสายชั้น  
อาคารสถานที่ ปฎิทินปฎิบัติงานบุคลากร  
แผนที่แสดงที่ตั้ง | แผนที่ทางหลวง สมศ. รอบ1 | รอบ2 | รอบ3  
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา /วันทหารผ่านศึก -
6 - 7 กุมภาพันธ์ -
นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน -
19 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน -
24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ -
27 กุมภาพันธ์ นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
27 -28 กุมภาพันธ์ - นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม - สอบปลายภาค 2/2558
4 มีนาคม - กิจกรรมยุวบัณฑิต
     
 
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556