โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260      ส่งข้อความ/ข้อเสนอแนะ >> montri.moli@gmail.com
   
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
2-3 มีนาคม - สอบภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.1-ม5
4-6 มีนาคม - โรงเรียนหยุด
8 มีนาคม วันสตรีสากล -
9-11 มีนาคม ติวพิเศษ การสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ที่โรงเรียน ตามเวลาเรียนปกติ
12 มีนาคม สอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีเป็นสนามสอบ
16 มีนาคม -12 เมษายน - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ -
27 มีนาคม วันกองทัพไทย -
31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -
30 31 มีนาคม - ม.6 รับ ใบจบ (ปพ1) นักเรียนย้าย รับเอกสารการย้าย
     
     
     
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556