โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260  โทรสาร 037-282454    E-Mail >> montri.moli@gmail.com
ข้อมูลสถานศึกษา
การบริหารงาน และบุคลากร
การศึกษา /กิจกรรม
เกียรติยศ /ผลงาน
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน บุคลากรฝ่ายบริหาร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ หัวหน้าสายชั้น  
อาคารสถานที่ ปฎิทินปฎิบัติงานบุคลากร  
แผนที่แสดงที่ตั้ง | แผนที่ทางหลวง สมศ. รอบ1 | รอบ2 | รอบ3  
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
21 พฤศจิกายน (เสาร์) - เรียนชดเชยวันหยุดช่วงคริสต์มาส
25 พฤศจิกายน วันลอยกระทง//วันประถมศึกษา กิจกรรมวันลอยกระทง
27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ -
28 พฤศจิกายน (เสาร์) - เรียนชดเชยวันหยุดช่วงคริสต์มาส
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ โรงเรียนหยุดเรียน
19 ธันวาคม (เสาร์) - เรียนชดเชยวันหยุดช่วงคริสต์มาส
21-22 ธันวาคม - วันวิชาการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
23 ธันวาคม - งานโรงเรียน (กลางคืน)
24 ธันวาคม - กิจกรรมคริสต์มาสของนักเรียน (กลางวัน)
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส โรงเรียนหยุดถึงวันหยุดปีใหม่
28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช -
4 มกราคม เปิดเรียน เปิดเรียน
   
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556