โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260  โทรสาร 037-282454    E-Mail >> montri.moli@gmail.com
 
   
 
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
2-3 มีนาคม - สอบภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.1-ม5
4-6 มีนาคม - โรงเรียนหยุด
8 มีนาคม วันสตรีสากล -
9-11 มีนาคม ติวพิเศษ การสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ที่โรงเรียน ตามเวลาเรียนปกติ
12 มีนาคม สอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีเป็นสนามสอบ
16 มีนาคม -10 เมษายน - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ -
27 มีนาคม วันกองทัพไทย -
31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -
31 มีนาคม - ม.3 ม.6 รับ ใบจบ (ปพ1)
1 เมษายน - นักเรียนย้ายที่เรียน รับเอกสารการย้าย
15 เมษายน - 1 พฤษภาคม - เปิดเรียนภาพพิเศษภาษาอังกฤษ
14 พฤษภาคม - นักเรียนประถม-มัธยม เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
18 พฤษภาคม - นักเรียนปฐมวัย เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
     
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556