โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260      ส่งข้อความ/ข้อเสนอแนะ >> montri.moli@gmail.com
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
5 มกราคม 2558 - เปิดเรียนทุกระดับชั้น
11 มกราคม 2558 วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนรวมกิจกรรมตามหน่วยงานที่จัดงานวันเด็ก
14 มกราคม 2558 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ -
16 มกราคม 2558 วันครู ครูร่วมพิธีวันครู กับหน่วยงานต้นสังกัด
17 มกราคม 2558 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ -
18 มกราคม 2558 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย -
17 - 18 มกราคม 2558 นักเรียน ม.6 สอบ 7 วิชาสามัญ เพื่อนำคะแนนไปเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน ม.6 สอบ 7 วิชาสามัญ
31 มกราคม 2558 นักเรียน ป.6 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET /วันตรุษจีน นักเรียน ป.6 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET
31 ม.ค.,1 ก.พ. 2558 นักเรียน ม.3 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET นักเรียน ม.3 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET
7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียน ม.6 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET นักเรียน ม.6 สอบวัดความรู้แห่งชาติ O-NET
14 กุมภาพันธ์ 2558 - กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
20 กุมภาพันธ์ 2558 - งานฉลอง 20 th Anniversary ก่อตั้งโรงเรียน
23-25 กุมภาพันธ์58 - สอบปลายภาคเรียน 2/2557 ทุกชั้นเรียน อ.1- ม.6
27 กุมภาพันธ์58 - งานฉลองยุวบัณฑิต อ.3, ป.6, ม.3 และ ม.6
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556