โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260  โทรสาร 037-282454    E-Mail >> montri.moli@gmail.com
ข้อมูลสถานศึกษา
การบริหารงาน และบุคลากร
การศึกษา /กิจกรรม
เกียรติยศ /ผลงาน
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน บุคลากรฝ่ายบริหาร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ หัวหน้าสายชั้น  
อาคารสถานที่ ปฎิทินปฎิบัติงานบุคลากร  
แผนที่แสดงที่ตั้ง | แผนที่ทางหลวง สมศ. รอบ1 | รอบ2 | รอบ3  
 
   
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
1 มิถุนายน 2559 วันมาฆบูชา -
5 มิถุนายน 2559 วันสิ่งแวดล้อมโลก -
8 มิถุนายน 2559 -

เลือกตั้งสภานักเรียน

9 มิถุนายน 2559 วันอานันทมหิดล -
11 มิถุนายน 2559 - พิธีไห้วครู
15 มิถุนายน 2559 - กิจกรรมฉลองฯพณฯท่านลัมแบรต์เดอลาม็อต
26 มิถุนายน 2559 วันสุนทรภู่ -
     
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556