โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260      ส่งข้อความ/ข้อเสนอแนะ >> montri.moli@gmail.com
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
27 - 31 ตุลาคม - กิจกรรมกีฬาสี
ส. 1 พฤศจิกายน - ลงทะเบียนเรียนเทอม 2 แจกสมุดพก
พฤ 6 พฤศจิกายน วันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง
ส. 8 พฤศจิกายน วันคนพิการแห่งชาติ -
จ. 17 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง -
พฤ. 20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ -
ส. 22 พฤศจิกายน - เรียนชดเชยเทศกาลคริสมาส
อ. 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ -
พ. 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ -
ส. 29 พฤศจิกายน - เรียนชดเชยเทศกาลคริสมาส
ส. 13 ธันวาคม - เรียนชดเชยเทศกาลคริสมาส
16-18 ธันวาคม - สอบกลางภาค อ.1 - ม.6
ส. 20 ธันวาคม - เรียนชดเชยเทศกาลคริสมาส
     
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556