บทความล่าสุด

วีดิทัศน์ นำเสนอโครงงาน ระดับมัธยมศึกษา

คือ...นวัตกรรมของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีที่คิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาไทยและภาษาสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย โดยนำองค์ความรู้ /ประสบการณ์ /หลักจิตวิทยา /ทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อมาบูรณาการ

การแนะแนวทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการตัดสิน ใจด้านการจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างมีเหตุผล เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ และมีความถนัด หรือวางแผนเลือกงานให้ตรงกับบุคลิกภาพลักษณะนิสัยของตนเอง ให้มีความเหมาะสมในงานอาชีพ

ไทยรัฐออนไลน์ (RSS Feed)

  November 19, 2019

สำนักข่าวหัวเขียว : ติดคุกลูกเดียว

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของ เดือนพฤศจิกายนเป็น “วันระลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก”

Read more 

  November 19, 2019

เปิดฟ้าส่องโลก : ยินดีกับตระกูลราชปักษา

ขอแสดงความยินดีต่อ พันโท นันทเสนา โกตาเบอยา ราชปักษา ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีศรีลังกา ในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน

Read more 

  November 19, 2019

บทบรรณาธิการ : ส.ป.ก.ต้องไม่อิงพวกพ้อง

ที่ดิน ส.ป.ก.กลับมาเป็นข่าวเรื่องอื้อฉาวอีกครั้ง และอาจจะกลายเป็น “กรุ ส.ป.ก.แตก” เนื่องจากนักการเมืองบางคนใช้เรื่องนี้เพื่อทิ่มแทงนักการเมือง

Read more 

  November 19, 2019

เหะหะพาที : ทุนจีนแห่ซื้อมหาวิทยาลัยไทย สัญญาณเตือนภัยอุดมศึกษา

ผมอ่านรายงานสกู๊ปพิเศษของ “เมเนเจอร์ ออนไลน์” เมื่อ 2 วันก่อนว่าด้วยเรื่อง “ทุนจีน” ที่กำลังเข้ามาจ้องซื้อกิจการของ “มหาวิทยาลัยเอกชน”

Read more 
Powered by MakeWebEasy.com