ข้อมูลสถานศึกษา

   โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ตั้งอยู่เลขที่ 580 หมู่ที่ 17 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก ในเครือชิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรีสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 และเขตคุณภาพพิเศษ 1 (โรงเรียนเอกชน) มีประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพอสังเชป ดังนี้

   โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เดิมชื่อ โรงเรียนกรพิทักษ์วิทยา ตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยคุณทองสุข ทรวงชมพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้รับอนุญาตให้โอนโรงเรียนให้กับ ชิสเตอร์จำรัส   อานามนารถ และย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ 580 หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีดำเนินกิจการโดย ชิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่ง จันทบุรี ในปี พ.ศ. 2537 คุณแม่เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์ (มหาธิการิณีในเวลานั้น)ได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคาร 4 ชั้น มีชื่อว่า "อาคารยาโกเบ" ตั้งตามนามชื่อของ
พระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลจันทบุรีและอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นหอประชุมและโรงอาหาร มีชื่อว่า "อาคารฟรังซิส" ตั้งตามนามชื่อของ พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ สงวนสุวรรณศรี ประมุของค์ที่ 2 ของสังฆมณฑลจันทบุรี
ปัจจุบัน บริหารงานโดย ซิสเตอร์พนิดา  สุขสำราญ

 

ปรัชญาการศึกษา

"คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม"

 

คุณธรรม : ความดีงาม ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

การศึกษา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุนิติภาวะ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

พัฒนา : การทำให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่

 

คติพจน์

"รักเมตตา มีภูมิคุ้มกัน ซื่อสัตย์"

รักเมตตา : มีความรักความผูกพันด้วยความห่วงใย ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้สุข เป็นข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่

มีภูมิคุ้มกัน : ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ซื่อสัตย์ : ประพฤติตนซื่อตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง

คำขวัญ

"วินัยดี การศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - ขาว

สีชมพู : ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน

สีขาว : ความบริสุทธิ์ สดใส ความซื่อสัตย์สุจริต 


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

"ดอกเฟื่องฟ้า" สีขาวอมชมพู (ดอกมุจรินทร์)

   ธรรมชาติของดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้นไม้ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมและผลิดอกในทุกฤดูกาล แม้ในสภาวะที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ ดอกเฟื่องฟ้ายังคงผลิดอกออกสะพรั่งสวยงามยิ่ง เปรี่ยบเสหมือนความอดทน ความพยายามและไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิต

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้