สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2

47 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เมื่อวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕, ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ...อ่านต่อ(PDF File)

Powered by MakeWebEasy.com