สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก

746 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเป็นตาราง ดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ (PDF File)

Powered by MakeWebEasy.com