คอนเทนต์ (CONTENT) คืออะไร

36003 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คอนเทนต์ (CONTENT) คืออะไร

คอนเทนต์ (CONTENT)


ถ้าจะแปลตรงตัวเลยก็คือ เนื้อหา เนื้อเรื่อง สิ่งที่อยู่ภายใน องค์ประกอบ. บางคนให้คำนิยามว่า คอนเทนต์ คือ เนื้อหาของแบรนด์
 
คอนเทนต์ คือ สาร ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารในรูปแบบต่างๆ เช่นคลิปวิดีโอ คลิปเสียง รูปภาพ อินโฟกราฟิก นิทาน เพลง ฯลฯ  อาจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้หลายอย่างรวมกัน เพื่อสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันกับเรา

สรุปแล้ว คอนเทนต์คือสิ่งที่เราอ่าน เราฟัง  เราดู กันอยู่นี่แหละ จริงๆ แล้ว คอนเทนต์ ไม่ได้ เป็นศัพท์ใหม่อะไรเลย แต่ก่อนอาจพูดกันอยู่ในกลุ่มของนักการตลาด แต่ปัจจุบันใครก็สามารถทำการตลาดได้

 

ลองฟังดูน่าจะเข้าใจขึ่น

 Startyourway Official 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com