สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

367 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๓ คน ได้รับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๖ ...เปิดอ่าน

Powered by MakeWebEasy.com