สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

1610 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๓ คน ได้รับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๖ ...เปิดอ่าน

Powered by MakeWebEasy.com